Tag Archives: HTC One V

Nhận xét về dịch vụ thay màn hình HTC One V

Nhận xét về dịch vụ thay màn hình HTC One V Màn hình cảm ứng của HTC One V – touchscreen cấu trúc chủ yếu gồm 3 phần: + Ngoài cùng là tấm kính hay mặt gương + Lớp thứ 2 là lớp cảm ứng. con người tác vụ chạm …

Read More »