Tag Archives: đài loan

Đài Loan Hạn Chế Lao Động Nước Ngoài

Tại Sao Ưu Tiên Lao Động Nước Ngoài Đài Loan trước đây hiện trạng đó, tới đây Bộ LĐ-TB&XH thay đổi Biện Pháp tuyển lựa chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan; tìm hiểu, sử dụng các giải pháp Đàih chính, như giới hạn số lượng lao động …

Read More »

Kiểm Tra Tiếng Đài Cho Lao Động Làm Việc Tác Vụ Tại Đài Loan

Lao Động Nước Ngoài Đài Loan Tổng Hợp Từ Thông Tin Của Công Ty công vụ bỏ trốn khỏi nơi làm việc và ở lại bất hợp pháp của lao động Việt Nam chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến đáng tin cậy về chất lượng và uy tín lao động, …

Read More »