Tag Archives: ricoh MP4054

Cách sử dụng máy photocopy Ricoh MP 4054 tối ưu

Cách sử dụng máy photocopy Ricoh MP 4054 tối ưu Làm việc nhanh chóng và rất tốt máy photocopy Ricoh MP 4054 tốn 13 giây để khởi động và khoảng 2,9 giây nếu đang ở sẵn chính sách nghỉ. thời lượng cho bản sao chụp trước tiên là 7,9 giây. …

Read More »