Tag Archives: phương pháp thiền

Ba Giải Pháp Hành Tịnh Thiền Chủ Yếu

Lúc Luyện Thiền nhất thiết hiểu đến số quy định gì. – Đừng nên trong đợi luyện thiền sẽ hệ quả ra sao, cộng với đừng nên để ý gần bạn đang diễn đến điều gì, nên giữ cho tư tưởng luôn an bình.để ngồi thiền thể hiện đến mọi …

Read More »